Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 312/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
31
Názov bodu:
Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
Príloha:

Uznesenie č. 312/2021 (PDF)