Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 313/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
32
Názov bodu:
Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/52, Trebišov za rok 2019
Príloha:

Uznesenie č. 313/2021 (PDF)