Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Dochádzka poslancov

Poslanec
Mgr. Martin Begala neprítomný
Ing. Dušan Biž prítomný
Ing. Peter Bobík prítomný
MUDr. Iveta Čeplíková prítomný
Miroslav Davala prítomný
Koloman Demeter neprítomný
Ing. Peter Duč prítomný
PhDr. Daniela Fecková prítomný
Ing. Jozef Gazdag prítomný
Bc. Jozef Gedeon prítomný
Ing. Gejza Gore neprítomný
MVDr. Ivan Hrdlík prítomný
Babken Chačlarian neprítomný
Ladislav Ivan prítomný
PhDr. Beáta Kereštanová neprítomný
Jozef Krucovčin neprítomný
Mgr. Viera Mokáňová prítomný
Mgr. Roman Ostrožovič prítomný
Mgr. Jindřich Sosna prítomný
Ing. Jaroslav Soták prítomný
Ing. Martin Telepovský prítomný
MUDr. Dušan Tomko prítomný
František Tomko prítomný
MUDr. Ľudmila Vasilková prítomný