Prihlásiť sa

19. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04.2021

Dátum konania: 26.04.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 323/2021

Zasadnutie:
19. zasadnutie zo dňa 26.04.2021
Číslo bodu:
13
Názov bodu:
Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020
Príloha:

Uznesenie č. 323/2021 (PDF)