Prihlásiť sa

19. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04.2021

Dátum konania: 26.04.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 326/2021

Zasadnutie:
19. zasadnutie zo dňa 26.04.2021
Číslo bodu:
16
Názov bodu:
Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Gejza Zurko a Kristína Zurková)
Príloha:

Uznesenie č. 326/2021 (PDF)