Prihlásiť sa

19. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04.2021

Dátum konania: 26.04.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 331/2021

Zasadnutie:
19. zasadnutie zo dňa 26.04.2021
Číslo bodu:
21
Názov bodu:
Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma
Príloha:

Uznesenie č. 331/2021 (PDF)