Prihlásiť sa

22. zasadnutie MsZ zo dňa 13.12.2021

Dátum konania: 13.12.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 417/2021

Zasadnutie:
22. zasadnutie zo dňa 13.12.2021
Číslo bodu:
28
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha:

Uznesenie č. 417/2021 (PDF)