Prihlásiť sa

24. zasadnutie MsZ zo dňa 25.04.2022

Dátum konania: 25.04.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 470/2022

Zasadnutie:
24. zasadnutie zo dňa 25.04.2022
Číslo bodu:
23
Názov bodu:
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
Príloha:

Uznesenie č. 470/2022 (PDF)