Prihlásiť sa

25. zasadnutie MsZ zo dňa 20.06.2022

Dátum konania: 20.06.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Uznesenie MsZ č. 500/2022

Zasadnutie:
25. zasadnutie zo dňa 20.06.2022
Číslo bodu:
30
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní mestských nájomných bytov
Príloha:

Uznesenie č. 500/2022 (PDF)