Prihlásiť sa

25. zasadnutie MsZ zo dňa 20.06.2022

Dátum konania: 20.06.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 501/2022

Zasadnutie:
25. zasadnutie zo dňa 20.06.2022
Číslo bodu:
31
Názov bodu:
Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026
Príloha:

Uznesenie č. 501/2022 (PDF)