Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Uznesenie MsZ č. 88/2018

Zasadnutie:
6. zasadnutie zo dňa 17.09.2018
Číslo bodu:
11
Názov bodu:
Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
Príloha:

Uznesenie č. 88/2018 (PDF)