Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Uznesenie MsZ č. 100/2018

Zasadnutie:
6. zasadnutie zo dňa 17.09.2018
Číslo bodu:
24
Názov bodu:
Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019
Príloha:

Uznesenie č. 100/2018 (PDF)