Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Uznesenie MsZ č. 105/2018

Zasadnutie:
6. zasadnutie zo dňa 17.09.2018
Číslo bodu:
29
Názov bodu:
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
Príloha:

Uznesenie č. 105/2018 (PDF)