Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Dochádzka poslancov

Poslanec
Mgr. Martin Begala prítomný
Marta Berešová prítomný
Ing. Peter Bobík prítomný
Ing. Ľubomír Bulla prítomný
Ing. Jozef Cifranič prítomný
Marián Danko prítomný
Koloman Demeter prítomný
Gabriel Garanič prítomný
Ing. Gejza Gore prítomný
Vladimír Horňák prítomný
MVDr. Ivan Hrdlík prítomný
MUDr. Rudolf Hrdlík neprítomný
Viera Hutmanová prítomný
Babken Chačlarian neprítomný
PhDr. Beáta Kereštanová prítomný
Ing. Marián Kolesár prítomný
Mgr. Viera Mokáňová prítomný
JUDr. Juliana Pašková prítomný
Mgr. Radovan Pristáš prítomný
Ing. Róbert Puci neprítomný
Ing. Jaroslav Soták prítomný
Ing. Jaroslava Tereščáková prítomný
MUDr. Dušan Tomko prítomný
František Tomko prítomný