Prihlásiť sa

Ustanovujúce zasadnutie MsZ zo dňa 03.12.2018

Dátum konania: 03.12.2018 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Typ: ustanovujúce zasadnutie

Uznesenie MsZ č. 1/2018

Zasadnutie:
ustanovujúce zasadnutie zo dňa 03.12.2018
Číslo bodu:
2.2a
Názov bodu:
Informácia o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
Príloha:

Uznesenie č. 1/2018 (PDF)