Prihlásiť sa

Ustanovujúce zasadnutie MsZ zo dňa 03.12.2018

Dátum konania: 03.12.2018 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Typ: ustanovujúce zasadnutie

Uznesenie MsZ č. 2/2018

Zasadnutie:
ustanovujúce zasadnutie zo dňa 03.12.2018
Číslo bodu:
2.3
Názov bodu:
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Príloha:

Uznesenie č. 2/2018 (PDF)