Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 15/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 11:
Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Uznesenie č. 15/2018