Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 16/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 12:
Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania

Uznesenie č. 16/2018