Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 19/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 15:
Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

Uznesenie č. 19/2018