Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 23/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 19:
Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov

Uznesenie č. 23/2018