Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 24/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 20:
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 24/2018