Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 27/2018

Zasadnutie:
2. zasadnutie zo dňa 19.12.2018
Bod č. 24:
Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsad by na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Trebišov

Uznesenie č. 27/2018