Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 49/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 25:
Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 49/2019