Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 51/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 27:
Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021

Uznesenie č. 51/2019