Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 53/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 29:
Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu

Uznesenie č. 53/2019