Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 27.08.2019

Dátum konania: 27.08.2019 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Dochádzka poslancov

Poslanec
Mgr. Martin Begala prítomný
Ing. Dušan Biž prítomný
Ing. Peter Bobík neprítomný
MUDr. Iveta Čeplíková prítomný
Miroslav Davala prítomný
Koloman Demeter prítomný
Ing. Peter Duč prítomný
PhDr. Daniela Fecková prítomný
Ing. Jozef Gazdag prítomný
Bc. Jozef Gedeon prítomný
Ing. Gejza Gore prítomný
MVDr. Ivan Hrdlík prítomný
Babken Chačlarian prítomný
Ladislav Ivan prítomný
PhDr. Beáta Kereštanová prítomný
Jozef Krucovčin prítomný
Mgr. Viera Mokáňová prítomný
Mgr. Roman Ostrožovič prítomný
Mgr. Jindřich Sosna prítomný
Ing. Jaroslav Soták prítomný
Ing. Martin Telepovský prítomný
MUDr. Dušan Tomko neprítomný
František Tomko prítomný
MUDr. Ľudmila Vasilková prítomný