Prihlásiť sa

9. zasadnutie MsZ zo dňa 09.12.2019

Dátum konania: 09.12.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Uznesenie MsZ č. 157/2019

Zasadnutie:
9. zasadnutie zo dňa 09.12.2019
Číslo bodu:
23
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha:

Uznesenie č. 157/2019 (PDF)