Prihlásiť sa

9. zasadnutie MsZ zo dňa 09.12.2019

Dátum konania: 09.12.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Uznesenie MsZ č. 158/2019

Zasadnutie:
9. zasadnutie zo dňa 09.12.2019
Číslo bodu:
24
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach
Príloha:

Uznesenie č. 158/2019 (PDF)