Prihlásiť sa

9. zasadnutie MsZ zo dňa 09.12.2019

Dátum konania: 09.12.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Uznesenie MsZ č. 159/2019

Zasadnutie:
9. zasadnutie zo dňa 09.12.2019
Číslo bodu:
25
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
Príloha:

Uznesenie č. 159/2019 (PDF)