Prihlásiť sa

9. zasadnutie MsZ zo dňa 09.12.2019

Dátum konania: 09.12.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Interpelácie poslancov

Číslo Poslanec
26/2019 František Tomko zobraziť
27/2019 František Tomko zobraziť
28/2019 František Tomko zobraziť
29/2019 František Tomko zobraziť
30/2019 František Tomko zobraziť
31/2019 František Tomko zobraziť
32/2019 František Tomko zobraziť
33/2019 František Tomko zobraziť
34/2019 František Tomko zobraziť
35/2019 František Tomko zobraziť
36/2019 Bc. Jozef Gedeon zobraziť
37/2019 Bc. Jozef Gedeon zobraziť
38/2019 Bc. Jozef Gedeon zobraziť
39/2019 Bc. Jozef Gedeon zobraziť
40/2019 Ing. Martin Telepovský zobraziť
41/2019 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
42/2019 MUDr. Dušan Tomko zobraziť
43/2019 MUDr. Dušan Tomko zobraziť
44/2019 MUDr. Dušan Tomko zobraziť