Prihlásiť sa

9. zasadnutie MsZ zo dňa 09.12.2019

Dátum konania: 09.12.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Zápisnica zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia