Prihlásiť sa

Talentové skúšky do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej

25.04.2014

29.4.2014 o 14.00 h sa uskutočnia talentové skúšky (4. ročník) do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej na ZŠ Pribinova 34 v Trebišove.

KRITÉRIA NA OVERENIE TALENTU

Motorické testy všeobecnej pohybovej výkonnosti

 • hod plnou loptou - 2 kg
 • skok do diaľky z miesta
 • člnkový beh 6 x 9 m
 • beh na 50 m ľah - sed za 1 min
 • ohybnosť na lavičke

Motorické testy špeciálnej pohybovej výkonnosti

 • Test č.1: korčuliarska rýchlosť 36 m vpred
 • Test č.2: korčuliarska rýchlosť 36 m vzad
 • Test č.3: korčuliarska obratnosť s pukom
 • Test č.4: komplexný korčuliarsky prejav
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy
 • psychodiagnostický pohovor

Pozvánka na talentové skúšky do športovej triedy

Žiaci 3., 5., 6., 7. a 8. ročníka pre zápis do ZŠ kontaktujte riaditeľa školy PeadDr. F. Ňaršanský, mobil 0915 944 104 alebo mailom skola@zspribinovatv.edu.sk v tzermíne do 30.6.2014

Prihláška na ZŠ Pribinova 34