Prihlásiť sa

Kancelária primátora

Kontakty:

Telefón: +421 56 672 2665

Fax: +421 56 672 66 68

JUDr. Martin Galgoczy

vedúci kancelárie

Telefón: +421 56 6713 345

Mobil: +421 918 501 259

E-mail: galgoczy@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 314

Mgr. Katarína Futóva

právnik

Telefón: +421 56 6713 316

Mobil: +421 915 840 238

E-mail: futova@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 405

JUDr. Daniel Ždij

právnik

Mobil: +421 905 291 594

E-mail: zdij@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Mgr. Martina Mištaničová

referentka pre komunikáciu, propagáciu a styk s médiami

Telefón: +421 56 672 2664

Mobil: +421 915 759 673

E-mail: mistanicova@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 201

Ing. Valéria Maďarová

referentka pre obstarávanie

Telefón: +421 56 6713 374

Mobil: +421 907 611 528

E-mail: madarova@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

Katarína Hippová

sekretárka primátora

Mobil: +421 905 592 107

E-mail: hippova.katarina@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 201

Mária Vašková

sekretárka prednostu

Telefón: +421 56 672 2665

Mobil: +421 915 790 360

E-mail: vaskova@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Mgr. Lucia Vernusová

referentka pre personalistiku a mzdy

E-mail: vernusova@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 108

Martina Fedorčáková

referentka pre personalistiku a mzdy

E-mail: fedorcakova@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 107

Kancelária primátora zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • organizačná a administratívna agenda mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • verejné zhromaždenia obyvateľov mesta a stretnutia občanov s primátorom,
 • organizačná, administratívna a hospodárska agenda primátora, zástupcu primátora a prednostu,
 • právna pomoc všetkým orgánom mesta, mestským organizáciám a oddeleniam mestského úradu,
 • zastupovanie mesta na súde, prokuratúre, polícii a iných orgánoch a inštitúciách,
 • konania o priestupkoch a správnych deliktoch,
 • poskytovanie informácií pri slobodnom prístupe k informáciám,
 • výkon a metodické usmerňovanie verejného obstarávania,
 • koordinácia rozpočtového procesu a finančnej kontroly,
 • poskytovanie dotácií,
 • komunikácia s verejnosťou, styk s médiami, propagácia aktivít mesta,
 • vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí,
 • správa webového sídla.