Prihlásiť sa

Oddelenie finančné

Oddelenie finančné zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • rozpočet a záverečný účet,
 • účtovníctvo a fakturácia,
 • finančné výkazníctvo,
 • evidencia a inventarizácia majetku,
 • personalistika a mzdy,
 • príspevky na tvorbu a udržanie pracovných miest a na aktivačnú činnosť,
 • zúčtovanie cestovných náhrad,
 • bezhotovostný platobný styk,
 • pokladňa,
 • úverové vzťahy,
 • vzťahy so štátnym rozpočtom a finančnými fondami,
 • správa miestnych daní a miestneho poplatku,
 • súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok,
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov.

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 308

Mobil: +421 915 840 262

E-mail: hippova.beata@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 119

Ing. Svetlana Varhaniková

hlavný účtovník

Telefón: +421 56 6713 387

Mobil: +421 915 840 263

E-mail: varhanikova.svetlana@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 103

Mgr. Martin Kohut

referent pre rozpočet

Telefón: +421 56 6713 314

Mobil: +421 915 759 524

E-mail: kohut.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Oľga Mičková

referent finančný

Telefón: +421 56 6713 310

Mobil: +421 910 999 916

E-mail: mickova.olga@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 101

Bc. Tatiana Oprysková

referent finančný

Telefón: +421 56 6713 311

Mobil: +421 918 765 286

E-mail: opryskova.tatiana@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 117

Mgr. Erika Oprysková

referent pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 383

Mobil: +421 915 759 464

E-mail: opryskova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 102

Erika Raganová

referent pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Ing. Viktória Barilová

referent pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 334

Mobil: +421 915 759 522

E-mail: barilova.viktoria@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 105

Ing. Žaneta Bodnárová

pokladník

Mobil: +421 915 840 270

E-mail: bodnarova.zaneta@trebisov.sk