Prihlásiť sa

Oddelenie finančné

Mestský úrad
1. poschodie
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 119

Telefón: +421 56 6713 308

Mobil: +421 915 840 262

E-mail: hippova@trebisov.sk

Ing. Svetlana Varhaniková

hlavný účtovník

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 103

Telefón: +421 56 6713 387

Mobil: +421 915 840 263

E-mail: varhanikova@trebisov.sk

Mgr. Martin Kohut

referent pre rozpočet

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Telefón: +421 56 6713 314

Mobil: +421 915 759 524

E-mail: kohut@trebisov.sk

Oľga Mičková

referent finančný

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 101

Telefón: +421 56 6713 310

Mobil: +421 910 999 916

E-mail: mickova@trebisov.sk

Erika Raganová

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova@trebisov.sk

Bc. Tatiana Dvorovčíková

referent finančný

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 117

Telefón: +421 56 6713 311

Mobil: +421 918 765 286

E-mail: dvorovcikova@trebisov.sk

Ing. Žaneta Bodnárová

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 104

Telefón: +421 56 6713 386

Mobil: +421 915 840 270

E-mail: bodnarova@trebisov.sk

Mgr. Erika Oprysková

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 102

Telefón: +421 56 6713 383

Mobil: +421 915 759 464

E-mail: opryskova@trebisov.sk

Ing. Viktória Barilová

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 105

Telefón: +421 56 6713 334

Mobil: +421 915 759 522

E-mail: barilova@trebisov.sk

Valéria Lipová

pokladník

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Telefón: +421 56 6713 309

Mobil: +421 915 790 368

E-mail: lipova@trebisov.sk

Oddelenie finančné zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • rozpočet a záverečný účet,
 • účtovníctvo a fakturácia,
 • finančné výkazníctvo,
 • evidencia a inventarizácia majetku,
 • personalistika a mzdy,
 • príspevky na tvorbu a udržanie pracovných miest a na aktivačnú činnosť,
 • zúčtovanie cestovných náhrad,
 • bezhotovostný platobný styk,
 • pokladňa,
 • úverové vzťahy,
 • vzťahy so štátnym rozpočtom a finančnými fondami,
 • správa miestnych daní a miestneho poplatku,
 • súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok,
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov.