Prihlásiť sa

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 53
075 01 Trebišov

Ľubomír Mičko

vedúci strediska

Mobil: +421 905 485 587

E-mail: micko@trebisov.sk

Mgr. Zuzana Albrechtová

kultúrny referent

Mobil: +421 915 759 430

E-mail: albrechtova@trebisov.sk

PhDr. Lenka Čopanová

kultúrny referent

Mobil: +421 903 645 827

E-mail: copanova@trebisov.sk

Vladimír Eštu

technik kultúrnej činnosti

Ľubomír Ondovčík

technik kultúrnej činnosti

Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

  • organizovanie a realizácia mestských kultúrnych podujatí,
  • divadelné, hudobné a podobné umelecké predstavenia,
  • strategické zámery a koncepčné riešenia rozvoja kultúry v meste,
  • vytváranie priaznivých podmienok pre kultúrnu a záujmovo-umeleckú činnosť,
  • koordinovanie kultúrnych aktivít na území mesta a spolupráca s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste pri projektoch, v ktorých je mesto partnerom alebo účastníkom,
  • spolupráca v oblasti kultúry s právnickými osobami a fyzickými osobami na mimomestskej národnej i medzinárodnej úrovni najmä vo vzťahu k partnerským mestám,
  • vyhľadávanie možností finančnej podpory v oblasti kultúry