Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácie

POČAS SČÍTANIA SA A PANDÉMIE COVID-19 SI TREBA DAŤ POZOR NA PODVODNÍKOV

Podvodníkom nejde o pomoc, ale chcú sa dostať do príbytku obete/ dôchodcu a obrať ju o peniaze či iné cennosti. PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

19.03.2021

Zmena času výkonu služby MsP poča leta

Zmena času výkonu služby MsP poča leta

06.07.2020

OZNAM - nestránkový deň na odd. dokladov a dopravných evidencií OR PZ v Trebišove 14.6.2019

OZNAM - nestránkový deň na odd. dokladov a dopravných evidencií OR PZ v Trebišove 14.6.2019

17.05.2019

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť.

22.11.2018

Stanovisko KR PZ Košice k mediálne prezentovaným informáciám v súvislosti s infekčným ochorením syfilis spojeným s vykonávaním prostitúcie maloletými osobami v meste Trebišov

Stanovisko KR PZ Košice k mediálne prezentovaným informáciám v súvislosti s infekčným ochorením syfilis spojeným s vykonávaním prostitúcie maloletými osobami v meste Trebišov.

01.02.2018

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove bude v dňoch od 20. do 24. novembra 2017 realizovať preventívne aktivity zamerané na problematiku násilia v špecializovaných zariadeniach pre týrané ženy.

15.11.2017

Zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov na území okresu Trebišov

Zločin bol spáchaný v mesiaci január 2017. Do obehu sa dostali falošné bankovky päťdesiat eurovej nominálnej hodnoty.

06.02.2017

Spáchaný zločin krádeže v obci Plechotice

V noci zo dňa 29.01.2017 na deň 30.01.2017 bol v obci Plechotice spáchaný zločin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Prípad realizuje odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove.

06.02.2017

Prečin krádeže v štádiu pokusu v obci Nižný Žipov

V noci zo dňa 26.01.2017 na deň 27.01.2016 bol v obci Nižný Žipov spáchaný prečin krádeže v štádiu pokusu, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ.

06.02.2017

Previerka na cestách

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove na základe žiadosti Slovenského Červeného kríža, územný spolok Trebišov sa dňa 9.7.2015 podieľalo na preventívnej akcii s využitím novej metódy – fingovanej dopravnej nehody s namaskovaním zranenia dvoch figurantov, cieľom ktorej bolo overiť si reakcie vodičov, či sú ochotní zastaviť pri dopravnej nehode a následne správne poskytnúť prvú pomoc.

17.07.2015

Vidieť a byť videný!!!

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove sa v uplynulom období zapojili do celoslovenskej akcie týkajúcej sa bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách, používania reflexných prvkov a bezpečného správania na cestách.

24.11.2014

Násilie na ženách sa týka nás všetkých

„Násilie na ženách sa týka nás všetkých“ je odkaz, ktorý bude v poslednom novembrovom týždni šíriť takmer 50 policajných preventistov v spolupráci s koordinátormi prevencie kriminality pôsobiacich na okresných úradoch v sídle kraja po celom Slovensku.

24.11.2014

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých

Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove vyzýva občanov pri návšteve cintorínov vo sviatočnom období najmä k predchádzaniu prípadov vreckových krádeží, ako aj krádeží vlámaním do osobných motorových vozidiel.

23.10.2014

Závislosti – ako sa vyhnúť drogám

Dňa 24.9.2014 sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove konala beseda s prednáškou o závislostiach a ich dôsledkoch.

29.09.2014

Auto nie je trezor a ani výklad

Aj s takýmto nadpisom na letáčiku sa mohli stretnúť majitelia svojich tátošov zaparkovaných v meste Trebišov na parkoviskách pri odchodných domoch a nemocničných zariadeniach dňa 26.8.2014 v popoludňajších hodinách a dňa 27.8.2014 v dopoludňajších hodinách.

27.08.2014

Chráňte svoje obydlia

Okresné riaditeľstvo PZ upozorňuje obyvateľov mesta, prevažne majiteľov rodinných domov, aby zvýšili svoju ostražitosť vo vzťahu k svojmu majetku aj keď sa nachádzajú vo svojom dome, nakoľko v poslednom čase boli zaznamenané prípady krádeže vecí z rodinných domov v čase, keď ich majitelia spali.

09.08.2014

Strieľali, odpálili okná aj dvere, spojili príjemné s užitočným

V dňoch 24. a 26. júna 2014 si trebišovskí policajti popri svojich pracovných povinnostiach našli čas aj na deti, mládež a širokú verejnosť, ktorej postupne v meste Kráľovský Chlmec a Trebišov predstavili časť svojej práce.

02.07.2014

Jablko – citrón

Dňa 17.6.2014 sa v meste Trebišov za účasti policajtov Okresného dopravného inšpektorátu a oddelenia prevencie v spolupráci s pracovníkmi poisťovne GENERALI uskutočnila akcia s názvom „JABLKO – CITRÓN“.

17.06.2014

Ja a môj bicykel

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo ďalšie kolo projektu Ja a môj bicykel v areáli ZŠ v Sečovciach na ul. Obchodnej, ktorého sa zúčastnili žiaci škôl z Trebišova a Sečoviec.

03.06.2014

Územné kolo družstiev malých zdravotníkov

Dňa 20.5.2014 sa policajti skupiny prevencie a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci a družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala v areáli Centra voľného času v Trebišove, ktoré organizoval Slovenský červený kríž v Trebišove. Aktivity tohto druhu hodnotí OR PZ Trebišov veľmi kladne.

03.06.2014

Cesta nie je ihrisko

Na základe dohody vedenia osemročného Gymnázia v Trebišove na ul. Komenského č. 12 a OR PZ Trebišov, bol dňa 30.4.2014 vykonaný preventívny projekt „Cesta nie je ihrisko“, ktorého sa zúčastnili žiaci gymnázia, skupina prevencie a policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove.

03.06.2014

Deň polície

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru pozýva deti, mládež a širokú verejnosť na deň polície, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna 2014 so začiatkom o 09.30 h na parkovisku pred športovou halou v Trebišove.

02.05.2014

Pracovná návšteva Prezidenta Policajného zboru v Trebišove

Vo štvrtok, dňa 27.3.2014, zavítal na pôdu OR PZ v Trebišove Prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar, ktorý vykonal pracovnú návštevu s vedením Okresného riaditeľstva PZ.

28.03.2014

Polícia v Trebišove monitorovala zábavné podniky a bary

Dňa 21. 03. 2014 v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. dňa 22. 03. 2014 bola vykonaná preventívna policajná akcia „Mládež“ zameraná na odhaľovanie požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, odhaľovanie predaja a podávania alkoholických nápojov takýmto osobám, pátranie po nezvestných a hľadaných osobách ako aj na zisťovanie ďalšieho protiprávneho konania.

28.03.2014

Beseda so seniormi

Dňa 12.2.2014 zavítali policajti OR PZ Trebišov do špecializovaného zariadenia pre seniorov LUMEN v Trebišove, kde sa stretli s obyvateľmi uvedeného zariadenia, ktorých takmer v rodinnej atmosfére upozornili na trestnú činnosť páchanú na senioroch a osobách vyššieho veku.

12.02.2014

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.

11.02.2014

Informácia pre občanov – chodcov

ORPZ v Trebišove oznamuje obyvateľom mesta Trebišov, že od 1.1.2014 je účinná novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, z ktorej vyplýva povinnosť pre chodcov, ktorí sú povinní za zníženej viditeľnosti mať ako chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

21.01.2014