Prihlásiť sa

Informácie

Kto pomáha v núdzi? Po čom siahnuť?

Ministerstvo vnútra SR a Integrovaný záchranný systém.

22.02.2023

Násilie páchané na ženách - osveta

Násilie páchané na ženách

22.11.2021

POČAS SČÍTANIA SA A PANDÉMIE COVID-19 SI TREBA DAŤ POZOR NA PODVODNÍKOV

Podvodníkom nejde o pomoc, ale chcú sa dostať do príbytku obete/ dôchodcu a obrať ju o peniaze či iné cennosti. PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

19.03.2021

Zmena času výkonu služby MsP poča leta

Zmena času výkonu služby MsP poča leta

06.07.2020

OZNAM - nestránkový deň na odd. dokladov a dopravných evidencií OR PZ v Trebišove 14.6.2019

OZNAM - nestránkový deň na odd. dokladov a dopravných evidencií OR PZ v Trebišove 14.6.2019

17.05.2019

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť.

22.11.2018

Stanovisko KR PZ Košice k mediálne prezentovaným informáciám v súvislosti s infekčným ochorením syfilis spojeným s vykonávaním prostitúcie maloletými osobami v meste Trebišov

Stanovisko KR PZ Košice k mediálne prezentovaným informáciám v súvislosti s infekčným ochorením syfilis spojeným s vykonávaním prostitúcie maloletými osobami v meste Trebišov.

01.02.2018

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove bude v dňoch od 20. do 24. novembra 2017 realizovať preventívne aktivity zamerané na problematiku násilia v špecializovaných zariadeniach pre týrané ženy.

15.11.2017

Zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov na území okresu Trebišov

Zločin bol spáchaný v mesiaci január 2017. Do obehu sa dostali falošné bankovky päťdesiat eurovej nominálnej hodnoty.

06.02.2017

Spáchaný zločin krádeže v obci Plechotice

V noci zo dňa 29.01.2017 na deň 30.01.2017 bol v obci Plechotice spáchaný zločin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Prípad realizuje odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove.

06.02.2017

Prečin krádeže v štádiu pokusu v obci Nižný Žipov

V noci zo dňa 26.01.2017 na deň 27.01.2016 bol v obci Nižný Žipov spáchaný prečin krádeže v štádiu pokusu, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ.

06.02.2017

Previerka na cestách

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove na základe žiadosti Slovenského Červeného kríža, územný spolok Trebišov sa dňa 9.7.2015 podieľalo na preventívnej akcii s využitím novej metódy – fingovanej dopravnej nehody s namaskovaním zranenia dvoch figurantov, cieľom ktorej bolo overiť si reakcie vodičov, či sú ochotní zastaviť pri dopravnej nehode a následne správne poskytnúť prvú pomoc.

17.07.2015

Vidieť a byť videný!!!

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove sa v uplynulom období zapojili do celoslovenskej akcie týkajúcej sa bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách, používania reflexných prvkov a bezpečného správania na cestách.

24.11.2014

Násilie na ženách sa týka nás všetkých

„Násilie na ženách sa týka nás všetkých“ je odkaz, ktorý bude v poslednom novembrovom týždni šíriť takmer 50 policajných preventistov v spolupráci s koordinátormi prevencie kriminality pôsobiacich na okresných úradoch v sídle kraja po celom Slovensku.

24.11.2014

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých

Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove vyzýva občanov pri návšteve cintorínov vo sviatočnom období najmä k predchádzaniu prípadov vreckových krádeží, ako aj krádeží vlámaním do osobných motorových vozidiel.

23.10.2014

Závislosti – ako sa vyhnúť drogám

Dňa 24.9.2014 sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove konala beseda s prednáškou o závislostiach a ich dôsledkoch.

29.09.2014

Auto nie je trezor a ani výklad

Aj s takýmto nadpisom na letáčiku sa mohli stretnúť majitelia svojich tátošov zaparkovaných v meste Trebišov na parkoviskách pri odchodných domoch a nemocničných zariadeniach dňa 26.8.2014 v popoludňajších hodinách a dňa 27.8.2014 v dopoludňajších hodinách.

27.08.2014

Chráňte svoje obydlia

Okresné riaditeľstvo PZ upozorňuje obyvateľov mesta, prevažne majiteľov rodinných domov, aby zvýšili svoju ostražitosť vo vzťahu k svojmu majetku aj keď sa nachádzajú vo svojom dome, nakoľko v poslednom čase boli zaznamenané prípady krádeže vecí z rodinných domov v čase, keď ich majitelia spali.

09.08.2014

Strieľali, odpálili okná aj dvere, spojili príjemné s užitočným

V dňoch 24. a 26. júna 2014 si trebišovskí policajti popri svojich pracovných povinnostiach našli čas aj na deti, mládež a širokú verejnosť, ktorej postupne v meste Kráľovský Chlmec a Trebišov predstavili časť svojej práce.

02.07.2014

Jablko – citrón

Dňa 17.6.2014 sa v meste Trebišov za účasti policajtov Okresného dopravného inšpektorátu a oddelenia prevencie v spolupráci s pracovníkmi poisťovne GENERALI uskutočnila akcia s názvom „JABLKO – CITRÓN“.

17.06.2014

Ja a môj bicykel

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo ďalšie kolo projektu Ja a môj bicykel v areáli ZŠ v Sečovciach na ul. Obchodnej, ktorého sa zúčastnili žiaci škôl z Trebišova a Sečoviec.

03.06.2014

Územné kolo družstiev malých zdravotníkov

Dňa 20.5.2014 sa policajti skupiny prevencie a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci a družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala v areáli Centra voľného času v Trebišove, ktoré organizoval Slovenský červený kríž v Trebišove. Aktivity tohto druhu hodnotí OR PZ Trebišov veľmi kladne.

03.06.2014

Cesta nie je ihrisko

Na základe dohody vedenia osemročného Gymnázia v Trebišove na ul. Komenského č. 12 a OR PZ Trebišov, bol dňa 30.4.2014 vykonaný preventívny projekt „Cesta nie je ihrisko“, ktorého sa zúčastnili žiaci gymnázia, skupina prevencie a policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove.

03.06.2014

Deň polície

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru pozýva deti, mládež a širokú verejnosť na deň polície, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna 2014 so začiatkom o 09.30 h na parkovisku pred športovou halou v Trebišove.

02.05.2014

Pracovná návšteva Prezidenta Policajného zboru v Trebišove

Vo štvrtok, dňa 27.3.2014, zavítal na pôdu OR PZ v Trebišove Prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar, ktorý vykonal pracovnú návštevu s vedením Okresného riaditeľstva PZ.

28.03.2014