Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Od decembra 2013 vydáva Slovenská republika elektronické občianske preukazy - eID karty

13.01.2014

V pondelok 2. decembra 2013 začali  pracoviská oddelení dokladov  okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať nový typ občianskeho preukazu s čipom – tzv. elektronické identifikačné karty /eID/.  Umožnila to novela zákona č. 224/2006 Z. z. občianskych preukazoch, ktorá termín začatia vydávania občianskeho preukazu s elektronickým čipom stanovila najneskôr od 1. decembra 2013. 

Vydávanie eID kariet je neoddeliteľnou súčasťou elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej štát občanom prostredníctvom internetu postupne sprístupní elektronické služby verejnej správy – tzv. eGovernment služby. eID karta je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám, pretože spĺňa požiadavky pre bezpečnú autentifikáciu a jednoznačnú identifikáciu osoby. Projekt „Elektronická identifikačná karta“ /eID/  je jedným z 11-tich projektov, ktoré MV SR realizuje v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Doterajšie občianske preukazy formátu Európskej únie, ktoré vydávame od júla 2008,  pozostávajú z polykarbonátovej karty, do ktorej je laserom vygravírovaná podoba tváre a osobné údaje občana. eID karta má  navyše na zadnej strane elektronický kontaktný čip, na ktorom budú uložené údaje občana uvedené na občianskom preukaze, teda napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a údaje o platnosti dokladu.  Ak bude mať držiteľ nového občianskeho preukazu záujem, čip môže obsahovať aj iné údaje potrebné napr. pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu /ZEP/. Ten bude v elektronickej komunikácii občana s úradmi či komerčnými inštitúciami rovnocennou náhradou klasického ručného podpisu.

Bezpečnosť údajov uložených v kontaktnom čipe chránia bezpečnostné mechanizmy a tiež  bezpečnostný osobný kód /BOK/. Čip občianskeho preukazu je tak účinne chránený proti pozmeňovaniu údajov v ňom uložených, proti kopírovaniu, klonovaniu resp. zneužitiu po krádeži alebo strate dokladu.

Zákonom stanovená doba platnosti nového typu dokladu  zostáva nezmenená – 10 rokov, taktiež nie je stanovená povinnosť výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu pred uplynutím jeho platnosti za občiansky preukaz s elektronickým čipom. Ak  však občan po 1. decembri chce byť držiteľom elektronickej identifikačnej karty aj v prípade, že vydaný občiansky preukaz má stále platný,  môže o ňu samozrejme požiadať. Správny poplatok za  jej vydanie je 4,50 €.

Oplatí sa preto osvojiť si pár zásad bezpečného používania eID kariet:

Svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesto mimo dosahu iných osôb.

V žiadnom prípade ju nedovoľte používať iným osobám.

Vaše bezpečnostné kódy /BOK, ZEP PIN a ZEP PUK/ musia byť pre iných utajené. Nikomu ich neprezrádzajte a neoznamujte, ani keď vás o to požiadajú; pokiaľ je nevyhnutné mať ich zapísané,  nikdy túto pomôcku neuchovávajte spolu s eID kartou.

Pri strate, krádeži či podozrení z možného zneužitia eID karty informujte o tých to skutočnostiach políciu a zabezpečte  zrušenie kvalifikovaného certifikátu na oddelení dokladov. V budúcnosti bude na tento účel zverejnená aj elektronická služba. Pri zaevidovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bude BOK automaticky zablokovaný.