Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

OR PZ Trebišov informuje

13.01.2014

Správne poplatky potrebné k vybaveniu dokladov je možné uhradiť priamo v budove OR PZ Trebišov. Vo vestibule budovy sa nachádza elektronické zariadenie, s ktorého obsluhou Vám rada pomôže pracovníčka informácií.