Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácia pre občanov – chodcov

21.01.2014

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove oznamuje obyvateľom mesta Trebišov, že od 1.1.2014 je účinná novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, z ktorej vyplýva povinnosť pre chodcov, ktorí sú povinní za zníženej viditeľnosti mať ako chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.          

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na chodcov v obci aj mimo obce.