Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Beseda so seniormi

12.02.2014

Dňa 12.2.2014 zavítali policajti OR PZ Trebišov do špecializovaného zariadenia pre seniorov LUMEN v Trebišove, kde sa stretli s obyvateľmi uvedeného zariadenia, ktorých takmer v rodinnej atmosfére upozornili na trestnú činnosť páchanú na senioroch a osobách vyššieho veku a to hlavne na krádeže, ktorých sa dopúšťajú podvodníci pod legendou odpočtu vodomerov, plynomerov, pri podomových predajoch, odovzdávaní neexistujúcich výhier, ako aj podvodoch, kedy páchatelia od seniorov vylákajú finančnú hotovosť  pod zámienkou, že sú z iného mesta a potrebujú peniaze na operáciu a pod.

Taktiež im bol vysvetlený Zákon o cestnej premávke v zmysle novelizácie s dôrazom na povinnosti chodcov ako účastníkov cestnej premávky a povinnosť byť označený reflexnými prvkami. Z prednášky si každý senior odniesol úsmev na tvári a reflexnú pásku.