Prihlásiť sa

Polícia v Trebišove monitorovala zábavné podniky a bary

28.03.2014

Dňa 21. 03. 2014 v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. dňa 22. 03. 2014 bola vykonaná preventívna policajná akcia „Mládež“ zameraná na odhaľovanie požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, odhaľovanie predaja a podávania alkoholických nápojov takýmto osobám, pátranie po nezvestných a hľadaných osobách ako aj na zisťovanie ďalšieho protiprávneho konania.

Počas preventívnej akcie bola vykonaná kontrola  reštauračných  zariadení v služobnom obvode OO PZ Trebišov, pri ktorej bol zistený 1 prípad požitia alkoholu mladistvou osobou. V jednom prípade bola na OO PZ Trebišov predvedená osoba za účelom zistenia totožnosti.