Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Deň polície

02.05.2014

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru pozýva deti, mládež a širokú verejnosť na deň polície, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna 2014 so začiatkom o 09.30 h na parkovisku pred športovou halou v Trebišove.