Prihlásiť sa

Ja a môj bicykel

03.06.2014

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo ďalšie kolo projektu Ja a môj bicykel v areáli ZŠ v Sečovciach na ul. Obchodnej, ktorého sa zúčastnili žiaci škôl z Trebišova a Sečoviec. S náročnou jazdou zručnosti, vedomosťami z dopravnej a zdravotnej výchovy si v I. kategórii najlepšie poradili žiaci ZŠ Obchodná Sečovce. Druhé miesto obsadili žiaci zo základnej školy na ul. M. R. Štefánika v Trebišove a na treťom mieste sa umiestnili žiaci z CZŠ v Sečovciach.

V II. kategórii sa na prvom mieste umiestnili žiaci ZŠ Obchodnej Sečovce. Na druhom mieste skončili žiaci ZŠ Michaľany a tretie miesto patrilo žiakom z Gymnázia v Trebišove.