Prihlásiť sa

Strieľali, odpálili okná aj dvere, spojili príjemné s užitočným

02.07.2014

V dňoch 24. a 26. júna 2014 si trebišovskí policajti popri svojich pracovných povinnostiach našli čas aj na deti, mládež a širokú verejnosť, ktorej postupne v meste Kráľovský Chlmec a Trebišov predstavili časť svojej práce. Aby ich „predstavenie“ najmenších čo najviac zaujalo, prizvali si na pomoc kolegov so svojou technikou z hraníc šengenského priestoru, hasičov a mestských policajtov. Svoje miesto v Trebišove malo aj vyhlásenie výsledkov súťaže „Polícia očami detí“ ktoré každoročne organizuje spoločne s Policajným zborom Regionálne osvetové stredisko Trebišov.

Tak ako predpokladali, najväčší záujem u detí, mládeže ale aj verejnosti vzbudili ukážky práce psovodov, služobnej hipológie, no najmä Pohotovostného policajného útvaru /kukláčov/ a Pohotovostnej motorizovanej jednotky z KR PZ v Košiciach. Pri ich ukážkach, kedy došlo k prestrelke medzi páchateľmi a políciou stuhla krv v žilách snáď aj tým skôr narodeným.

Ako jedno z najväčších pozitív uvedených akcií polícia vyzdvihla fakt, že policajti pre širokú verejnosť pripravili aj stánky s bohatou ponukou letákov, brožúr a upomienkových predmetov na rôzne témy nástrah súčasnej doby. Zvlášť široké zastúpenie mala prevencia s témou Obchodovanie s ľuďmi a s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi financovanou MV SR, nakoľko z trebišovského regiónu túto pomoc potrebuje čoraz viac ľudí. Aj z uvedeného dôvodu Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v Bratislave poskytlo na uvedené akcie množstvo letákov a hlavne lákadlo pre mládež – prívesky na kľúče a náramky na ruku s číslom pomoci 0800 800 818.