Prihlásiť sa

Previerka na cestách

17.07.2015

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove na základe žiadosti Slovenského Červeného kríža, územný spolok Trebišov sa dňa 9.7.2015 podieľalo na preventívnej akcii s využitím novej metódy – fingovanej dopravnej nehody s namaskovaním zranenia dvoch figurantov, cieľom ktorej bolo overiť si reakcie vodičov, či sú ochotní zastaviť pri dopravnej nehode a následne správne poskytnúť prvú pomoc.

Vzhľadom k prebiehajúcej letnej turistickej sezóne a tým pádom zvýšenej hustote cestnej premávky na cestách I. triedy bola akcia vykonaná na parkovisku pri zimnom štadióne v meste Trebišov.