Prihlásiť sa

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

22.11.2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove bude v dňoch od 19. do 23. novembra 2018 realizovať preventívne aktivity zamerané na problematiku násilia páchaného na ženách.

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť. Postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Ide pritom o porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Bohužiaľ, domáce násilie vykazuje istý stupeň latencie, nakoľko obete týchto trestných činov, z dôvodu obavy o svoj život, častokrát neoznamujú protiprávne konanie svojich partnerov. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma, za zavretými dverami, kde nie sú žiadni svedkovia. Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na čísle 158. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.

plk. Ing. Imrich Jurko
zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove