Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Zmena času výkonu služby MsP poča leta

06.07.2020

Mestská polícia Trebišov má od  1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 upravený čas výkonu služby.
V uvedenom časovom období budú príslušníci MsP vykonávať službu v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov