Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácie

Informácia pre občanov – chodcov

ORPZ v Trebišove oznamuje obyvateľom mesta Trebišov, že od 1.1.2014 je účinná novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, z ktorej vyplýva povinnosť pre chodcov, ktorí sú povinní za zníženej viditeľnosti mať ako chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

21.01.2014

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV

Polícia upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú seniori uvádzaní do omylu alebo je zneužívaná ich dôvera.

21.01.2014

OR PZ Trebišov informuje

Správne poplatky potrebné k vybaveniu dokladov je možné uhradiť priamo v budove OR PZ Trebišov. Vo vestibule budovy sa nachádza elektronické zariadenie, s ktorého obsluhou Vám rada pomôže pracovníčka informácií.

13.01.2014

Od decembra 2013 vydáva Slovenská republika elektronické občianske preukazy - eID karty

Od 2. decembra 2013 začali pracoviská oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať nový typ občianskeho preukazu s čipom – tzv. elektronické identifikačné karty /eID/.

13.01.2014