Prihlásiť sa

Informácie

Polícia v Trebišove monitorovala zábavné podniky a bary

Dňa 21. 03. 2014 v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. dňa 22. 03. 2014 bola vykonaná preventívna policajná akcia „Mládež“ zameraná na odhaľovanie požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, odhaľovanie predaja a podávania alkoholických nápojov takýmto osobám, pátranie po nezvestných a hľadaných osobách ako aj na zisťovanie ďalšieho protiprávneho konania.

28.03.2014

Beseda so seniormi

Dňa 12.2.2014 zavítali policajti OR PZ Trebišov do špecializovaného zariadenia pre seniorov LUMEN v Trebišove, kde sa stretli s obyvateľmi uvedeného zariadenia, ktorých takmer v rodinnej atmosfére upozornili na trestnú činnosť páchanú na senioroch a osobách vyššieho veku.

12.02.2014

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.

11.02.2014

Informácia pre občanov – chodcov

ORPZ v Trebišove oznamuje obyvateľom mesta Trebišov, že od 1.1.2014 je účinná novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, z ktorej vyplýva povinnosť pre chodcov, ktorí sú povinní za zníženej viditeľnosti mať ako chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

21.01.2014

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV

Polícia upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú seniori uvádzaní do omylu alebo je zneužívaná ich dôvera.

21.01.2014

OR PZ Trebišov informuje

Správne poplatky potrebné k vybaveniu dokladov je možné uhradiť priamo v budove OR PZ Trebišov. Vo vestibule budovy sa nachádza elektronické zariadenie, s ktorého obsluhou Vám rada pomôže pracovníčka informácií.

13.01.2014

Od decembra 2013 vydáva Slovenská republika elektronické občianske preukazy - eID karty

Od 2. decembra 2013 začali pracoviská oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať nový typ občianskeho preukazu s čipom – tzv. elektronické identifikačné karty /eID/.

13.01.2014