Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácie

Vidieť a byť videný!!!

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove sa v uplynulom období zapojili do celoslovenskej akcie týkajúcej sa bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách, používania reflexných prvkov a bezpečného správania na cestách.

24.11.2014

Násilie na ženách sa týka nás všetkých

„Násilie na ženách sa týka nás všetkých“ je odkaz, ktorý bude v poslednom novembrovom týždni šíriť takmer 50 policajných preventistov v spolupráci s koordinátormi prevencie kriminality pôsobiacich na okresných úradoch v sídle kraja po celom Slovensku.

24.11.2014

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých

Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove vyzýva občanov pri návšteve cintorínov vo sviatočnom období najmä k predchádzaniu prípadov vreckových krádeží, ako aj krádeží vlámaním do osobných motorových vozidiel.

23.10.2014

Závislosti – ako sa vyhnúť drogám

Dňa 24.9.2014 sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove konala beseda s prednáškou o závislostiach a ich dôsledkoch.

29.09.2014

Auto nie je trezor a ani výklad

Aj s takýmto nadpisom na letáčiku sa mohli stretnúť majitelia svojich tátošov zaparkovaných v meste Trebišov na parkoviskách pri odchodných domoch a nemocničných zariadeniach dňa 26.8.2014 v popoludňajších hodinách a dňa 27.8.2014 v dopoludňajších hodinách.

27.08.2014

Chráňte svoje obydlia

Okresné riaditeľstvo PZ upozorňuje obyvateľov mesta, prevažne majiteľov rodinných domov, aby zvýšili svoju ostražitosť vo vzťahu k svojmu majetku aj keď sa nachádzajú vo svojom dome, nakoľko v poslednom čase boli zaznamenané prípady krádeže vecí z rodinných domov v čase, keď ich majitelia spali.

09.08.2014

Strieľali, odpálili okná aj dvere, spojili príjemné s užitočným

V dňoch 24. a 26. júna 2014 si trebišovskí policajti popri svojich pracovných povinnostiach našli čas aj na deti, mládež a širokú verejnosť, ktorej postupne v meste Kráľovský Chlmec a Trebišov predstavili časť svojej práce.

02.07.2014

Jablko – citrón

Dňa 17.6.2014 sa v meste Trebišov za účasti policajtov Okresného dopravného inšpektorátu a oddelenia prevencie v spolupráci s pracovníkmi poisťovne GENERALI uskutočnila akcia s názvom „JABLKO – CITRÓN“.

17.06.2014

Ja a môj bicykel

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo ďalšie kolo projektu Ja a môj bicykel v areáli ZŠ v Sečovciach na ul. Obchodnej, ktorého sa zúčastnili žiaci škôl z Trebišova a Sečoviec.

03.06.2014

Územné kolo družstiev malých zdravotníkov

Dňa 20.5.2014 sa policajti skupiny prevencie a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci a družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala v areáli Centra voľného času v Trebišove, ktoré organizoval Slovenský červený kríž v Trebišove. Aktivity tohto druhu hodnotí OR PZ Trebišov veľmi kladne.

03.06.2014