Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácie

Ja a môj bicykel

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo ďalšie kolo projektu Ja a môj bicykel v areáli ZŠ v Sečovciach na ul. Obchodnej, ktorého sa zúčastnili žiaci škôl z Trebišova a Sečoviec.

03.06.2014

Územné kolo družstiev malých zdravotníkov

Dňa 20.5.2014 sa policajti skupiny prevencie a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci a družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala v areáli Centra voľného času v Trebišove, ktoré organizoval Slovenský červený kríž v Trebišove. Aktivity tohto druhu hodnotí OR PZ Trebišov veľmi kladne.

03.06.2014

Cesta nie je ihrisko

Na základe dohody vedenia osemročného Gymnázia v Trebišove na ul. Komenského č. 12 a OR PZ Trebišov, bol dňa 30.4.2014 vykonaný preventívny projekt „Cesta nie je ihrisko“, ktorého sa zúčastnili žiaci gymnázia, skupina prevencie a policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove.

03.06.2014

Deň polície

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru pozýva deti, mládež a širokú verejnosť na deň polície, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna 2014 so začiatkom o 09.30 h na parkovisku pred športovou halou v Trebišove.

02.05.2014

Pracovná návšteva Prezidenta Policajného zboru v Trebišove

Vo štvrtok, dňa 27.3.2014, zavítal na pôdu OR PZ v Trebišove Prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar, ktorý vykonal pracovnú návštevu s vedením Okresného riaditeľstva PZ.

28.03.2014

Polícia v Trebišove monitorovala zábavné podniky a bary

Dňa 21. 03. 2014 v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. dňa 22. 03. 2014 bola vykonaná preventívna policajná akcia „Mládež“ zameraná na odhaľovanie požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, odhaľovanie predaja a podávania alkoholických nápojov takýmto osobám, pátranie po nezvestných a hľadaných osobách ako aj na zisťovanie ďalšieho protiprávneho konania.

28.03.2014

Beseda so seniormi

Dňa 12.2.2014 zavítali policajti OR PZ Trebišov do špecializovaného zariadenia pre seniorov LUMEN v Trebišove, kde sa stretli s obyvateľmi uvedeného zariadenia, ktorých takmer v rodinnej atmosfére upozornili na trestnú činnosť páchanú na senioroch a osobách vyššieho veku.

12.02.2014

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.

11.02.2014

Informácia pre občanov – chodcov

ORPZ v Trebišove oznamuje obyvateľom mesta Trebišov, že od 1.1.2014 je účinná novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, z ktorej vyplýva povinnosť pre chodcov, ktorí sú povinní za zníženej viditeľnosti mať ako chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

21.01.2014

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV

Polícia upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú seniori uvádzaní do omylu alebo je zneužívaná ich dôvera.

21.01.2014